Krakowski Alarm Smogowy doceniony

krakowNagrodę Człowieka Roku Polskiej Ekologii 2015 otrzymały wyjątkowo aż trzy osoby: Andrzej Guła, Anna Dworakowska oraz Ewa Lutomska – założyciele Krakowskiego Alarmu Smogowego - inicjatywy podejmującej działania mające na celu poprawę jakości powietrza.
Początkowo działania Krakowskiego Alarmu Smogowego opierały się głównie na edukacji i uświadamianiu skali problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Dość szybko jednak problem zaczął być dostrzegany także w innych miejscowościach, co pozwoliło na rozszerzenie działalności na całą Polskę. Dzięki wsparciu KAS powstało kilkanaście lokalnych inicjatyw, angażujących osoby podejmujące działania zmierzające do zmiany dotychczasowej, dramatycznej sytuacji.
- Uznajemy tę nagrodę za wyraz uznania dla wysiłku wielu osób, którym zależy na poprawie jakości powietrza, nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce – mówi Andrzej Guła, lider Krakowskiego Alarmu Smogowego. Przyjmujemy ją w imieniu wszystkich inicjatyw skupionych w Polskim Alarmie Smogowym. Chciałbym, by ich codzienny wysiłek i ciężka praca zostały docenione. Bez ich pomocy i zaangażowania walka ze smogiem w Polsce byłaby bardzo utrudniona.

Czytaj więcej...

Wojewódzkie fundusze wesprą samorządy w unijnych projektach

nfosgiwWojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wezmą udział we wdrażaniu zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Porozumienie w tej sprawie Narodowy Fundusz podpisał 28 października z dziesięcioma województwami.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z dziesięcioma wojewódzkimi funduszami porozumienie o wdrażaniu wybranych działań POIiŚ 2014-2020 w ramach realizacji II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. W II osi, dla której Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, do rozdysponowania z unijnego budżetu jest 3,5 mld euro.  

Zadania powierzone wojewódzkim funduszom obejmują przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.

Czytaj więcej...

European Green Capital i Green Leaf. Konkursy ekologiczne dla europejskich miast!

Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) & Europejski Zielony Liść (Green Leaf): Dwa konkursy ekologiczne otwarte dla europejskich miast!

Uprzejmie informujemy, że zaproszenie do składania wniosków do konkursu Europejskiej Zielonej Stolicy (Green Capital) na rok 2018 i do konkursu z cyklu Europejski Zielony Liść (Green Leaf) na rok 2016 są otwarte do 19 października.

Europejski Zielony Liść (Green Leaf) to konkurs otwarty dla miast o populacji między 20 000 a 100 000 mieszkańców. Konkurs ten potwierdza sukces miasta w osiągnięciu zielonego wzrostu. Wyróżnienie przyznawane jest miastom, które wprowadzają pojęcia zielonego rozwoju w życie. Europejskie miasta, którym został przyznany Zielony Liść działają jako ambasadorzy zielonego życia, aby zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

Czytaj więcej...

Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki

lemurNa energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. 19 października ruszyła druga edycja programu.  Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności.

Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale - to najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do programu „Lemur -  Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”. Wsparciem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęte są przedsięwzięcia, polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

W ramach drugiego naboru programu Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program realizowany będzie do 2020 roku.

Czytaj więcej...

Zielone miasta poszukiwane

Szukamy miast i gmin miejskich, które mogą pochwalić się ekologicznymi i nowatorskimi rozwiązaniami w infrastrukturze, a także poprawiają jakość życia mieszkańców. Ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości!”. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 12 października.

Celem konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej, a także promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Mogą wziąć w nim udział miasta na prawach powiatu i gminy miejskie, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Dolnośląskie: Ponad 9 mln zł. na oczyszczalnie, kanalizacje i wodociągi
 3. Ekologiczna stolica
 4. SAMORZĄD: Słoneczna szansa
 5. Rowery miejskie biją rekordy popularności
 6. NFOŚiGW: Prosument - szkolenie dla JST
 7. Druga edycja konkursu ECO-MIASTO
 8. 100 milionów złotych dla samorządów w ramach programu Prosument
 9. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywacje składowisk odpadów komunalnych
 10. Blisko 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach
 11. Ponad 820 mln zł na oczyszczanie ścieków w Warszawie
 12. Po górnikach przyjdzie potop
 13. Unijne dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Ponad 102 mln zł dla Wielkopolski
 14. Zielone partnerstwo miast europejskich
 15. SAMORZĄD: 34 mln euro do wykorzystania na gospodarkę wodno-ściekową
 16. Biznes i rekreacja na kopalnianych hałdach
 17. 25 miliardów złotych na rewitalizację polskich miast
 18. NFOŚiGW pomoże gminom w budowie systemu gospodarowania śmieciami
 19. Gminy radzą sobie ze śmieciami na 3 z plusem
 20. Transport a jakość życia w miastach
 21. SAMORZĄD: 150 mln euro na inwestycje wodno-ściekowe do końca roku
 22. Dotychczasowe uchwały o wysokości opłat za odpady bez zmian
 23. Jest zakaz palenia węglem w Krakowie
 24. Mnogość frakcji w pawilonach
 25. Jeziora Północnej Polski pod ochroną
 26. Najnowsze rozwiązania dla efektywnego odzysku i recyklingu surowców z odpadów komunalnych
 27. Inteligentne Systemy Transportowe odkorkują miasta
 28. Polskie województwa mają dobre strategie innowacji. Wyzwaniem jest ich wdrażanie
 29. Bezpłatne eko szkolenia dla samorządowców
 30. SAMORZĄD: Do 3 mln euro na dofinansowanie termomodernizacji budynków
 31. Rusza konkurs na dofinansowanie programów ekologicznych dla gmin
 32. W przepełnionych schroniskach pada co czwarte zwierzę
 33. Dzisiaj ruszają kontrole przestrzegania ustawy śmieciowej przez gminy
 34. Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA
 35. Za elektryczne śmieci mieszkaniec zapłaci dwa razy
 36. Izabelin: Jak poprawnie wdrożyć ustawę śmieciową
 37. Ustawa śmieciowa: 15 proc. gmin może nie zdążyć do 1 lipca
 38. Samorządowe prawo parkingowe
 39. Gmina bez elektrośmieci
 40. Segregacja odpadów czyli drugie życie śmieci
 41. Azbest znika z polskich dachów
 42. Jak usunąć eternit?
 43. 1,2 mld złotych na inteligentne systemy transportowe
 44. Krajobraz bez wiatraków
 45. Gminy z finansami: Rewolucja śmieciowa
 46. Ekologiczne i ekonomiczne czyli ekojazda
 47. Ponad 18 mln zł na Puszczę Białowieską
 48. Podlasie: Dotacje na energię odnawialną i e-usługi
 49. Czy zagraniczne firmy przejmą rynek wywozu i zagospodarowania odpadów?
 50. Ekologiczne mini przystanie żeglarskie - seminarium
 51. 150 mln euro na rozwój polskich samorządów
 52. Gminy mogą elastycznie ustalać opłaty za odpady
 53. Elektro Śmieci - gospodarka odpadami
 54. Nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji
 55. Odzysk oraz redukcja ilości odpadów komunalnych
 56. Trzebielino najnowocześniej oświetlone w Polsce
 57. Gminy samowystarczalne energetycznie
 58. Gminy z finansami
 59. Zbiórka e-śmieci: bez gmin to się nie uda
 60. Mniej CO2 w miastach i gminach
 61. Słoneczna energia na basenie solankowym
 62. Pierwsza stacja recyklingu w Warszawie
 63. Eko pieniądze na transport miejski i oświetlenie ulic
 64. Dobry klimat dla powiatów
 65. Czyściej w województwie pomorskim
 66. Na Wschodzie też jest pięknie
 67. Woda w Bugu będzie czystsza
 68. Warszawa zielonym pomostem
 69. Letnie burze niszczą lasy
 70. Co dalej z Doliną Rospudy?
 71. Wsparcie dla inwestycji przeciwpowodziowych
 72. Bezpieczne Żuławy Elbląskie
 73. Gminy chcą parków, ale tylko za dopłatą
 74. Puszcza Kampinoska wolna od śmieci
 75. „Trzymaj z Puszczą!” - nowe projekty dla Białowieży
 76. Nowy rezerwat archeologiczny
 77. Zostanie otwarty BioNanoPark
 78. Powstało Centrum Edukacji Gleboznawczej
 79. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020
 80. Porozumienie w sprawie oczyszczania ścieków
 81. Eksperci dla gmin
 82. Dlaczego zamówienia nie są zielone
 83. Miliard złotych rekompensaty za parki
 84. Precyzja co do papierka i koloru butelki
 85. Energia zamiast śmieci w Krakowie
 86. Czystsze Mazury
 87. Rewolucja w pomorskim transporcie publicznym
 88. Wyzwania rozwojowe samorządów
 89. Zielona przyszłość Elbląga
 90. Dofinansowanie samorządowych projektów odpadowych
 91. Blokada pod Giewontem
 92. Przepadną pieniądze wydane na budowę małych składowisk odpadów
 93. Samorządy zainwestują w ekologię
 94. Zatoka smętnie śpiewających traw
 95. Stadion Narodowy - murawa zielona. A reszta?