VI Smart Communications & Technology Forum

sctfJuż po raz szósty mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy oraz udziału w "VI Smart Communications & Technology Forum". W 2016 roku odbędzie się ono w dniu  16 czerwca w hotelu Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

"Smart Communications & Technology Forum" to cyklicznie odbywające się w Polsce, doroczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering. Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Rok rocznie gromadzi ono szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów sektora energetycznego i gazowego, przedstawicieli sektora komunalnego i administracji, dostawców rozwiązań, naukowców, inżynierów, technologów, organizacje branżowe, instytucje finansowe jak również przedstawicieli rządu. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas ponad 850 uczestników.

Czytaj więcej...

Konferencja Innowacyjna Gmina

gwc15 czerwca 2016 roku w Hotelu Campanile w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji Innowacyjna Gmina.

Konferencja Innowacyjna Gmina ma na celu popularyzację wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju gmin w wszystkich obszarach działania takich  jak: budownictwo, transport, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów zdegradowanych. Staramy się pokazywać przykłady konkretnych realizacji, najnowszych technologii przy pomocy polskich i zagranicznych ekspertów.

Bardzo istotnym elementem redukcji emisji CO2 jest zielony transport i energooszczędne oświetlenie, któremu chcemy poświęcić  dużo miejsca podczas tegorocznej konferencji. Część Gmin już teraz podejmuje działania mające na celu sprostanie tym wymogom. We wszystkich tych działaniach nie chodzi oczywiście tylko o wypełnianie dyrektyw, ale zmianę sposobu myślenia o funkcjonowaniu naszych miast i wsi.

Czytaj więcej...

Konferencja Odpowiedzialny Śląsk

3. września spółka Kopex SA pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizuje konferencję na temat partnerstwa międzysektorowego na rzecz innowacji społecznych w województwie śląskim. Konferencja odbędzie się w auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Zapraszamy do rejestracji online: https://odpowiedzialnyslask.konfeo.com/pl/groups

Celem konferencji „Odpowiedzialny Śląsk”  będzie promocja idei zrównoważonego rozwoju, prezentacja dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialności społecznej, zapoznanie się z kierunkami Wizji 2050 oraz wypracowanie konkretnych pomysłów na efektywne działania międzysektorowe w województwie śląskim.

Czytaj więcej...

Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju

ecotechnologiaZapraszamy do udziału w konferencji „Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego
w kontekście zrównoważonego rozwoju” organizowanej w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony  środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim współfinansowanego ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Konferencja odbędzie się 22 października 2015 roku w godz. od 10.00 do 16.30, w sali T-401 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Czytaj więcej...

O ekologii okiem inwestora i mieszkańca

poleco2015Najbliższe targi POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015 r.) w Poznaniu to okazja, by zobaczyć, jak kwestie ekonomiczne łączą się z ekologią. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną produkty poprawiające komfort życia, a w ramach konferencji dowiemy się, które rozwiązania i technologie ochrony środowiska są opłacalne.

Ekologia i zrównoważony rozwój dotyczą każdego człowieka. Stąd nieustanne wysiłki wielu firm, by dostarczać produkty i rozwiązania mające na celu poprawienie jakości życia. Wiele z nich będzie można zobaczyć podczas październikowej edycji targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Co w poznańskich halach?


Na ekspozycji firmy z kilku krajów zaprezentują ofertę dedykowaną dla różnych branż przemysłu. Od maszyn i urządzeń do recyklingu i przetwórstwa odpadów, poprzez technologie dedykowane energii odnawialnej, oczyszczaniu ścieków, kontroli gazów i zapobieganiu hałasowi po rozwiązania dedykowane lokalnemu transportowi publicznemu, a także sprzęt do utrzymania czystości i porządku dróg, parkingów czy konserwacji terenów zielonych.
Dodatkowo na przestrzeni otwartej w sektorze 10 odbędzie się City Truck Show, czyli pokazy pojazdów komunalnych na żywo. Warto też zajrzeć do Miasteczka Ekologicznego. Tu zaprezentowane zostaną ekologiczne produkty i rozwiązania poprawiające komfort i jakość życia, w myśl idei „smart city”. Zaparkują także pojazdy napędzane CNG, LNG i LCNG oraz Autobus Energetyczny.

Czytaj więcej...