Redakcja

www.ekorynek.com

Dyrektor Zarządzający Jacek Szczęsny
Sekretarz redakcji Katarzyna Ługowska

Zespół Redakcyjny

Elżbieta Panek,
Mateusz Banaszak,
Krzysztof Polak,
Michał Gembal


Reklama

Piotr Ługowski
Elżbieta Zimińska
Jarosław Pasik