700 mln złotych na projekty geotermalne

nfosgiwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował 2 czerwca 2016 roku seminarium pod hasłem: „Zasoby i możliwości techniczne dla  rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce”. Spotkanie zgromadziło prawie 100 uczestników i stanowiło jedyne w swoim rodzaju forum przekazu wiedzy, wymiany informacji, poglądów oraz praktycznych doświadczeń w obszarze geotermii.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, m.in.: Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Wrocławskiej. Obecni byli również przedstawiciele ministerstw, przedsiębiorcy wdrażający projekty geotermalne oraz reprezentanci samorządów i izb gospodarczych.

Debata zgromadziła szerokie grono kierownictwa i pracowników NFOŚiGW, z Przewodniczącym Rady Nadzorczej prof. dr hab. inż. Romanem Niżnikowskim (który otworzył spotkanie) i Prezesem Zarządu dr inż. Kazimierzem Kujdą. Obradom przysłuchiwał się profesor Bohdan Żakiewicz – wybitny specjalista i praktyk w tym obszarze nauki i techniki.

Czytaj więcej...

2.2. POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi - Szkolenia dla wnioskodawców

nfosgiwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi (budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) KONKURS nr POIiŚ.2.2.2/2/2016

Terminy: 19 maja,  9 czerwca i 16 czerwca godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa. Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Czytaj więcej...

Znamy Laureatów plebiscytu Eko-Inspiracje 2015!

50df0417-6d4e-4009-9334-b26b2386576dW dniu 25 lutego, w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie odbyła się Gala Finałowa ogólnopolskiego programu „Odpowiedzialnie z Naturą”, organizowanego przez redakcję portalu Ekorynek.com. Podczas gali ogłoszono wyniki III edycji internetowego plebiscytu „Eko Inspiracja 2015”.

W ramach programu redakcja wyróżniła ponad 60 firm oraz instytucji zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Wyróżnienia otrzymały również innowacyjne, ekologiczne produkty i rozwiązania. Wszystkie wyróżnione podmioty i produkty otrzymały możliwość prezentacji w otwartym plebiscycie internetowym.
W kategorii „Firma” najwięcej głosów internautów uzyskała firma PepsiCo Poland.    

Czytaj więcej...

Europa zaniepokojona decyzją ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej

puszczaKomisja Europejska jest zaniepokojona decyzją ministra środowiska ws. zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej. Komisja zdecydowała się skontaktować z polskimi władzami, by upewnić się, że interwencja jest zgodna z prawem UE.

Siedem pozarządowych organizacji ochrony przyrody wysłało we wtorek skargę do Komisji w tej sprawie. Wskazują, że decyzja o wycince narusza unijną dyrektywę siedliskową, zgodnie z którą przedsięwzięcie mogące istotnie oddziaływać na dany obszar Natury 2000 wymaga przeprowadzenia tzw. specjalnej oceny.

"Komisja Europejska jest zaniepokojona niedawną decyzją polskich władz w sprawie zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej w kontekście integralności tego unikalnego obszaru Natura 2000" - przekazała w odpowiedzi na pytanie PAP w tej sprawie Komisja Europejska.

Czytaj więcej...

Przedłużenie naboru wniosków dla banków w ramach programu „Ryś”

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2016-2017 kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4a) programu priorytetowego: „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 29.02.2016 r.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 300 mln złotych do wydatkowania w latach 2016 - 2020, z możliwością zawierania umów do końca 2017 r.

źródło: NFOŚiGW

Więcej artykułów…

 1. Wstępny harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE
 2. Poznaj Eko-Inspiracje 2015
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z funduszy unijnych
 4. Nadal bez surowych kar za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 5. Globalne porozumienia ws. klimatu przyjęte
 6. Uproszczenia w programie dopłat do domów energooszczędnych
 7. Pierwsze nabory wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020
 8. Przekroczenie norm jakości powietrza - Co dalej?
 9. Sokół i Gazela BIS – dwa nowe programy NFOŚiGW
 10. Rada ds. Środowiska o systemie handlu uprawnieniami do emisji i tzw. dieselgate
 11. Nowy program finansowy Ryś
 12. 25 mln dla parków narodowych
 13. Ustawa antysmogowa podpisana przez Prezydenta
 14. Projekty edukacyjne - informacje dla wnioskujących do NFOŚiGW
 15. Dotacje dla obywateli na eko-projekty
 16. Nowa pomoc na usuwanie odpadów
 17. Lepsza ochrona przed hałasem
 18. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa)
 19. II nabór wniosków 2015 r.- "Edukacja ekologiczna"
 20. Nabory wniosków do programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
 21. Polski leasing na ścieżce wzrostu
 22. NFOŚiGW: Gospodarka wodno-ściekowa - nabór wniosków
 23. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Nabór wniosków
 24. Protokół z Nagoi już obowiązuje
 25. NFOŚiGW: Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska
 26. Nabór wniosków w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014)
 27. Nabór wniosków dotyczący rekultywacji składowisk odpadów oraz projektów inwestycyjnych (2.1. POIiŚ – XI i XII)
 28. Przypomnienie o terminie składania sprawozdań z zadań ujętych KPI
 29. Dotacje na mikroinstalacje energetyczne dla wspólnot i spółdzielni
 30. Podział kwot połowowych na Bałtyku
 31. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
 32. NFOŚiGW: Jak pisać wnioski do programu LIFE
 33. Co daje liberalizacja rynku energii?
 34. Rusza nabór wniosków w II edycji Programu Gekon
 35. LIFE: 3,4 mld euro na ochronę środowiska
 36. Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 37. Łosie na celowniku?
 38. NFOŚiGW: Prawie 15 mln zł na termomodernizację
 39. Nowelizacja ustawy dotyczącej emisji przemysłowych
 40. Nowelizacja ustawy w sprawie wydobycia gazu łupkowego przyjęta przez Sejm
 41. Finanse zachęcają Polaków do stosowania energooszczędnych rozwiązań
 42. Zbyt ambitna polityka klimatyczna UE może zagrozić gospodarce
 43. Kontrowersje wokół nowego prawa dotyczącego wydobycia surowców
 44. Nowelizacja Prawa wodnego: Ułatwienia przy oczyszczaniu ścieków komunalnych
 45. Jak sfinansować energooszczędne inwestycje w małych i średnich firmach
 46. Przydział kontyngentów na wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów (HFC) do obrotu
 47. Podatki od wydobycia kopalin powinny uwzględniać jakość złóż oraz ich lokalizację
 48. Czy podatek węglowodorowy spowolni inwestycje polskich firm w wydobycie gazu i ropy?
 49. Unijne wsparcie dla zakładów zagospodarowania odpadów
 50. Sektor lotniczy: Zmiany w systemie handlu emisjami
 51. Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych
 52. Sejm przyjął nowelizację Prawa wodnego
 53. Zmiany w regulaminie konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014
 54. Uprawnienia do emisji przekazane przedsiębiorcom
 55. NFOŚiGW: Szkolenie dla wnioskodawców I Konkursu 2014 - Edukacja ekologiczna
 56. Rozpoczęto wydawanie uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu i ciepłownictwa
 57. BOCIAN wspiera energię odnawialną
 58. Bezpłatne uprawnienia do emisji - informacje już wkrótce
 59. Kłopotliwe unijne wsparcie
 60. Zmieniono regulamin i harmonogram naboru wniosków w konkursie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (1.1. POIiŚ)
 61. GMO przeszkodą w negocjowaniu warunków umowy o wolnym handlu z USA
 62. Budowa wiatraków w pobliżu lasów i zabudowań ma być zakazana
 63. Biznes boi się pakietu klimatycznego
 64. Polska węglowym mamutem. Będzie weto przeciw nowym celom pakietu klimatycznego?
 65. Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa geologicznego i górniczego
 66. Ponad 340 mln zł dla przedsiębiorstw energochłonnych
 67. Hodowla norki amerykańskiej pod ściślejszym nadzorem
 68. Nowa oferta finansowa NFOŚiGW dla przedsiębiorców
 69. Trudno o postęp w budowaniu niskoemisyjnej energetyki
 70. Protokół z Nagoi czyli jak sprawiedliwie dzielić zasoby genetyczne
 71. Zbliża się termin złożenia sprawozdania odpadowego
 72. Na targi po nowości, klienta – i wiedzę
 73. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach
 74. Modernizacja/wymiana źródeł ciepła - Nowy konkurs dla przedsiębiorców
 75. Polsko-brytyjskie spotkanie ws. energii i zmian klimatu
 76. Jest pomysł obowiązkowej segregacji odpadów
 77. 9,8 mln euro unijnego wsparcia dla budowy elektrowni na biomasę
 78. Fundusze norweskie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza
 79. Jest porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej
 80. Nowe obszary NATURA 2000
 81. Unia rezygnuje z regulacji wydobycia gazu łupkowego
 82. Ustawa o OZE może wejść w życie przed wakacjami
 83. KK: system handlu uprawnieniami do emisji narazi Polskę na sankcje UE
 84. Pierwsza tegoroczna oferta finansowa NFOŚiGW – dla przedsiębiorców
 85. Lasy Państwowe sfinansują budowę dróg lokalnych
 86. Projekt ustawy o OZE jest już gotowy
 87. Chiński bank gotowy inwestować w polskie odnawialne źródła energii
 88. Konsultacje projektu wymagań technicznych dla przedsięwzięć prosumenckich
 89. Będzie mniej fluorowanych gazów cieplarnianych
 90. Dofinansowanie przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 91. Jak uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu?
 92. Zbliża się ostateczny termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
 93. Opakowania będą przyjazne dla środowiska
 94. Konsultacje ustawy o OZE jednak do 29 listopada
 95. Podsumowanie Szczytu Klimatycznego
 96. Zmiany w przepisach ws. jakości paliwa przyjęte przez Radę Ministrów
 97. Rozporządzenie ws. promowania OZE przyjęte przez Radę Ministrów
 98. Coal & Climate Summit
 99. Aktualizacja Poradnika dla Państwowych Jednostek Budżetowych
 100. Szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie
 101. 7 grzechów polskiej polityki klimatycznej
 102. Efektywność energetyczna silnikiem napędzającym wzrost PKB i zatrudnienia
 103. W Warszawie ma powstać światowy zielony fundusz
 104. RM przyjęła projekt zmian w Prawie atomowym
 105. Prognoza pogody za 3 mln złotych
 106. POIiŚ: Nabór wniosków o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej
 107. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego - Derogacje dla energetyki
 108. Ile można zaoszczędzić na wodzie?
 109. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - przedłużenie naboru wniosków
 110. SPA2020: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
 111. "Kosmiczne" kontrakty polskich firm
 112. Zieleń w sąsiedztwie działki wpływa na jej wartość
 113. 10 mln zł na inwestycje w biokomponenty
 114. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
 115. Węgiel w domu będzie zakazany
 116. Polscy muzułmanie chcą uboju rytualnego w czasie Kurban Bajram
 117. UE: Globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane o co najmniej 50%
 118. Kolejne miliardy na gospodarkę wodno-ściekową
 119. Energetyka i rolnicy zapłacą za pobór wody z rzek
 120. NFOŚiGW: Nabór wniosków na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej
 121. Kilkadziesiąt procent rynku elektrośmieci to szara strefa
 122. Kolektor z 45 % dopłatą – do końca programu pozostało jeszcze 80 mln zł
 123. Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki
 124. SAMORZAD: 150 mln euro do wykorzystania na gospodarkę wodno-ściekową
 125. Projekt nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 126. Zmiany w programie priorytetowym LEMUR
 127. NFOŚiGW: Zmiana zasad dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych
 128. Europa nie chce wysypisk
 129. Skandynawia i USA nie będą już wspierały zagranicznych inwestycji węglowych
 130. Minister Boni chce uboju rytualnego na potrzeby mniejszości religijnych
 131. Granty dla firm, które inwestują w energooszczędność i odnawialne źródła energii
 132. NFOŚiGW: Zmiany w konkursach dotyczących edukacji ekologicznej
 133. Odbiorca końcowy z nowymi prawami
 134. Jak sprawdzić, ile zapłacimy za ciepło w nowym mieszkaniu lub domu?
 135. Inwestycje w energetykę węglową narażają Polskę na unijne kary
 136. Nowa ustawa o recyklingu
 137. Śmieci nadal trafiają na wysypiska, mimo że można na nich dużo zarobić
 138. Najważniejsze drogi w Polsce będą utrzymywane przez prywatne firmy
 139. Biopaliwa: Mamy nowoczesne technologie, brakuje prawa
 140. Będą wysokie kary za składowanie śmieci na wysypiskach
 141. Warsztaty szkoleniowe dla wnioskodawców z programu priorytetowego 6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
 142. Łupki: nowa ustawa może narazić państwo na roszczenia ze strony inwestorów
 143. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - nabór wniosków
 144. Konkursu GIS "Sieci elektroenergetyczne" - WSTRZYMANY
 145. Ministerstwo Środowiska zmienia regulamin polowań
 146. Banki odchodzą od finansowania węgla
 147. G20 chce wspierać budownictwo ekologiczne
 148. NFOŚiGW zmienił program 45% dopłat do kolektorów słonecznych
 149. Porozumienie z Warszawy zastąpi Protokół z Kioto?
 150. Uzyskanie decyzji środowiskowej - warto skorzystać z wiedzy ekspertów
 151. Trójpak: Najpierw ustawa o odnawialnych źródłach energii, potem prawo energetyczne i gazowe
 152. NFOŚiGW ułatwi Polakom produkcję energii ze źródeł odnawialnych
 153. Polacy drogo zapłacą za unijną politykę klimatyczną
 154. Dofinansowanie przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków - nabór wniosków do końca roku
 155. Będą niższe kary za usuwanie drzew
 156. Złożenie informacji i wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej do 1 sierpnia 2013 r.
 157. Parlament Europejski popiera planowany, czasowy wzrost cen pozwoleń na emisję CO2
 158. 20% wydatków nowego unijnego budżetu powinno służyć ochronie klimatu
 159. W połowie miesiąca ruszą kontrole związane z wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej
 160. Konkurs: Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw
 161. Prostsze poszukiwanie gazu łupkowego
 162. Ruszyły nowe nabory wniosków na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko
 163. Brak kary za niezłożenie deklaracji śmieciowej
 164. Fundusze Norweskie na odnawialne źródła energii
 165. Strategia w zakresie przystosowania się do zmian klimatu
 166. Projekt o ochronie krajobrazu zablokuje rozwój energetyki wiatrowej?
 167. 100 mln euro na projekty wodno-ściekowe - do wzięcia od lipca 2013
 168. Zakaz patentowania DNA
 169. Ochrona środowiska - nowa usługa dla przedsiębiorców
 170. Zmiany projektu Prawo geologiczne i górnicze
 171. Trzy na cztery polskie firmy stawiają na innowacje
 172. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do kanalizacji
 173. Aż 21,5 mld euro na infrastrukturę i środowisko
 174. "SAMOspłacający się dom", czyli domy ekologiczne zarabiające na raty kredytu
 175. Tylko rok na wdrożenie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
 176. Prawie 280 mln zł na oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
 177. Na rynku zielonych certyfikatów panuje chaos i dezinformacja
 178. Ministerstwo Finansów w ciągu kilku dni przedstawi projekt ustawy łupkowej
 179. Blokując OZE rząd broni wysokich cen prądu
 180. 146 mln euro z Programu Infrastruktura I Środowisko
 181. Warszawa zastąpi Kioto?
 182. Sąd wstrzymał budowę ekranów akustycznych
 183. Powstanie fundusz do interwencji na rynku energii
 184. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. składowania CO2 (CCS)
 185. Wysokie podatki nie będą przeszkodą w wydobyciu gazu łupkowego
 186. Prawo dotyczące energetyki odnawialnej ma być gotowe do końca czerwca
 187. Będą ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych
 188. Parlament UE przeciw interwencji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 189. Spotkanie informacyjne dotyczące finansowania inwestycji gospodarki wodno-ściekowej
 190. Konsultacje KE w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej
 191. Nabór kandydatów na weryfikatorów „domów energooszczędnych”
 192. 32 wnioski na ekologiczny transport miejski
 193. Wpływ inwestycji publicznych i prywatnych na środowisko
 194. Ruszają kolejne konkursy na dofinansowanie w ramach funduszy EOG
 195. KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości
 196. Nowe Prawo wodne obciąży spółki energetyczne?
 197. Więcej nielegalnych odpadów?
 198. Rusza nabór na projekty monitoringu środowiska
 199. Po rewolucji śmieciowej, rewolucja wodna
 200. Do 100 mln dotacji na prace badawczo – rozwojowe
 201. Rozczarowanie na rynku uprawnień do emisji CO2
 202. Są jeszcze środki na dofinansowanie OZE
 203. Ekrany akustyczne na A2 pod lupą NIK
 204. Czy Polaków będzie stać na czystą energię?
 205. Nie będzie ustawy o gazie łupkowym
 206. Co zmienia nowa ustawa ws. gospodarki odpadami
 207. Blue Gas. Będzie większe wsparcie dla MSP
 208. Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego
 209. Darmowe szkolenia i wyjazdy na misje handlowe
 210. Unijny konkurs na inicjatywy niskoemisyjne
 211. Nabór na dofinansowanie gospodarki odpadami
 212. Rusza program "Oszczędzanie energii i promowanie OZE"
 213. Backloading - Polska może stracić miliard euro
 214. Dofinansowania budowy biogazowni
 215. Komisja ws. tzw. trójpaku energetycznego?
 216. 400 mln na rozwój eko technologii
 217. Wybrano banki do dopłat ws. ekodomów
 218. Ekologiczny prąd z dachu kościoła
 219. Dopłaty do eko domów
 220. Czy posłowie dadzą szansę prosumentowi?
 221. "Mieszkanie dla młodych" będzie bardziej ekologiczne?
 222. GreenEvo - kolejna szansa dla innowacyjnych firm
 223. Za wycinanie drzewek grozi nawet 5 tys. zł kary
 224. Przyłów pod lupą Brukseli
 225. GreenEvo w Rosji i Chile
 226. Światowa konferencja klimatyczna za rok w Warszawie?
 227. Prawnicy chcą zadbać o dzikie zwierzęta
 228. Demontaż eternitu z preferencyjną stawką VAT
 229. Zaczyna się trujący sezon
 230. Powolne rozwijanie skrzydeł
 231. Prawo Polski do emisji AAU obronione
 232. Będzie trudniej o biopaliwa
 233. Do 2020 inteligentne liczniki energii
 234. Gazprom pod lupą Brukseli
 235. Będzie mniej ekranów akustycznych
 236. Płacimy ogromną cenę za pakiet klimatyczny
 237. Własny las, to nie tylko przyjemność
 238. Siedziba ZFK dla Warszawy?
 239. Nie musisz, nie drukuj
 240. Zmiany w handlu emisjami
 241. Bezpieczniej z odpadami z kopalń
 242. Podatek ekologiczny zastąpi akcyzę na samochody
 243. Rozliczenie z opłat środowiskowych
 244. Wstrzymano prace nad ustawą
 245. Wiatraki 500 m od domów
 246. W Polsce powódź nie jest na sprzedaż
 247. Gminy potrzebują planu ratunkowego
 248. Prawo pozwala niszczyć środowisko
 249. Ustawa o zielonych źródłach energii
 250. Poziomy recyklingu określone
 251. Pełnomocnik do spraw łupków
 252. Nowe Prawo wodne
 253. Ustawa niekorzystna dla Taurona
 254. 20 lat Dyrektywy siedliskowej
 255. Przetarg na budowę bloku w Kozienicach
 256. Rząd inwestuje w ekoinnowacje
 257. Musi być spójność między uczciwą konkurencją a normami ekologicznymi
 258. Kontrowersje wokół opłaty za gospodarowanie odpadami
 259. Zielone polisy nie tylko dla odważnych
 260. Projekt ustawy o dochodach samorządów
 261. VAT i od opłaty za korzystanie z środowiska
 262. Nowe prawo o zagospodarowaniu odpadów
 263. Pieniądze na ochronę ginących gatunków
 264. Wielkie zyski wciąż czekają na inwestorów
 265. Przedsiębiorcy cenią bliskość ośrodka decyzyjnego
 266. Dekada banku polskiej spółdzielczości
 267. Odnawialne źródło finansowania
 268. Czwarta linia kredytowa BOŚ Banku z EBI
 269. Program Infrastruktura i Środowisko sfinansuje więcej inwestycji
 270. Mobilne płatności to i moda, i wygoda. Rozmowa z Piotrem Nowocieniem, menedżerem w InPost Finanse.
 271. NFOŚiGW będzie dotował budowę domów i mieszkań energooszczędnych
 272. Pieniądze dla Środowiska
 273. Rozwijać biznes, szukać oszczędności czy chronić środowisko naturalne?
 274. Do wzięcia 20 milionów na małą infrastrukturę
 275. Pieniądze na inwestycje energooszczędne