UP UP HIPPO uczy dzieci zgniatać puste butelki

Up Up Hippo - visualFirma PepsiCo działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i stale poszukuje innowacyjnych sposobów pozwalających ograniczać swój wpływ na środowisko. PepsiCo angażuje się także w działania edukacyjne kształtujące proekologiczne zachowania konsumentów. Dlatego firma zleciła opracowanie edukacyjnej eko-aplikacji Up Up Hippo (upuphippo.com) na smartfony dla dzieci. Dzięki niej najmłodsi poprzez zabawę uczą się zgniatać plastikowe butelki po napojach.

Po przygodę ruszyć czas!

Bohaterem Up Up Hippo jest sympatyczny niebieski hipopotam. Aby wprawić go w ruch i pomóc mu przeżyć przygodę wystarczy smartfon i plastikowa butelka po napoju. Zgniatając butelkę, gracz pomaga hipopotamowi latać, pływać, skakać i wreszcie ukończyć misję – wyrzucić plastikową butelkę do właściwego pojemnika.

Czytaj więcej...

EKONOMIA EKOBIZNES

UL studiaDlaczego warto z nami studiować?

 • studia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy teoretycznej i   praktycznej   z   zakresu   ekonomii   środowiska,   umożliwiają   nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej,
 • wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych  w  połączeniu  ze  studiami  w  zakresie  ekonomii  daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,
 • absolwent   jest   przygotowany   do   działalności   we   współczesnej globalnej gospodarce, ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój,
 • oferujemy szeroką ofertę praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego,
 • oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, dajemy   możliwość   studiowania   za   granicą   w   ramach   programów  Erasmus Plus,
 • absolwenci  mają  możliwość  uzyskania  unikatowych,  państwowych  certyfikatów środowiskowych.

  Czytaj więcej...

Podstawy inżynierii środowiska

podstawy inzynierii 2Inżynieria środowiska to wyjątkowa dziedzina nauk technicznych, mająca bardzo duże znaczenie w rozwoju wielu innowacyjnych technologii. Praktyczne działania, które są konsekwencją rozwoju inżynierii środowiska istotnie przyczyniają się do postępu w sferze gospodarki i życia społecznego z poszanowaniem środowiska naturalnego, głównie przez wdrożenie rozwiązań technicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i zarządzanie nimi.

Zagadnienia, którymi zajmuje się inżynieria środowiska od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko inżynierów, ale i ekonomistów w wielu krajach świata. Wiele aktualnych zadań w zakresie zielonych sektorów gospodarki realizowanych jest przez specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska, jednakże coraz bardziej dostrzega się potrzebę posiadania przez nich wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych.

Czytaj więcej...

Podręcznik: Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa

wodno sciekowaProblematyka związana z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym zasobów wodnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia w skali globalnej. Również w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w ramach gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej podejmowane są liczne inicjatywy, między innymi w zakresie ponownego wykorzystania odpadów jako surowców oraz ochrony wód.

Głównym celem dydaktycznym podręcznika jest dostarczenie studiującym niezbędnej wiedzy z zakresu gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej jako sektorów warunkujących rozwój gospodarki narodowej, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Ponadto, celem podręcznika jest także rozpoznanie problemów gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej w aspekcie potrzeb społeczno-gospodarczo-środowiskowych i ich zaspakajania w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej...

Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podręcznik „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest prezentacją powiązań Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi. Koncentruje się na wskazaniu współpracy politycznej, ekonomicznej (na przykładzie handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych) oraz dotyczącej kwestii ochrony środowiska (wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju).

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych i ekologicznych. Jest to również podręcznik wspomagający proces dydaktyczny w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Business and the environment

business and environmentConsidering environmental protection requirements in business operations may, in the long run, determine if a lasting comparative advantage can be achieved. That is why our textbook, rich in case studies, identifies not only the threats a business may pose to the environment but stresses the ways of reducing its negative impact. k discusses, among other things, the concept of corporate social responsibility, environmental management systems, methods and the importance of eco-labelling goods and the so called green public procurement in the private and public sectors. The book is addressed primarily to students of courses in economics and management. We hope it will also make interesting reading for entrepreneurs, representatives of business environment organisations and the Staff M public administration at different levels.

BIZNES WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

biznes we wspolczesnejOsiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na te¬mat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano prak¬tycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strate¬giczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. ekooznacze¬nia, systemy zarzadzania środowiskowego i zasady savoir-vivre'u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarzą¬dzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębior-ców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej.

PRACTICAL ASPECTS IN DOING INTERNATIONAL BUSINESS

practical aspectsRunning a business on an international scale requires not only a substantial body of knowledge but also the ability to apply it in practice. That is why our textbook, with a vast collection of practical examples, discusses a wide variety of pertinent issues connected with business operations in International markets, from international market analysis, drafting business plans, concluding business transactions and the insurance of goods through to customs clearance procedures and professional etiquette. We also explain the specificity of doing business online.
The bookis addressed primarily to students of courses in economics and management. We hope it will also make interesting reading for entrepreneurs and people indirectly involved in international business, who work in its immediate environment in banks, chambers of commerce and consulting companies and those who have dealings with public administration at different levels in foreign countries.

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM FINANSOWY

miedzynarodowy systemPublikacja dotyczy problematyki współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego. Opracowanie składa się z trzech części: pierwsza przedstawia genezę międzynarodowego systemu walutowego i uwarunkowania działania pieniądza światowego w gospodarce globalnej, druga wprowadza w zasady budowy i funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wyzwań zrównoważonego rozwoju rynków finansowych, trzecia koncentruje się na podmiotach działających w ramach międzynarodowego systemu finansowego (monetarnych instytucjach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych). Książka przygotowana została z wykorzystaniem światowej literatury przedmiotu
oraz aktualnych danych. W opracowaniu uwzględnione zostały również najnowsze trendy obecne w gospodarce globalnej, na uwagę zasługuje analiza ekologicznego wymiaru funkcjonowania rynków finansowych. Istotnymi zaletami książki są różnorodność i aktualność poruszonej problematyki. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych: międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, ekonomia, a także do czytelników chcących pogłębić wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, zainteresowanych zmianami zachodzącymi we współczesnym międzynarodowym systemie finansowym.

Więcej artykułów…

 1. Zrównoważony rozwój – wybrane aspekty
 2. Love green, live green, think green!
 3. Odpady: Problem dla środowiska i straty gospodarcze
 4. Aplikacja na telefony sprawdzająca jakość powietrza
 5. EKOdzień już 30 listopada
 6. Rewolucja w badaniu modeli globalnego klimatu?
 7. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
 8. Ekologiczne projektowanie
 9. 45. Światowy Dzień Ziemi
 10. Badania na zwierzętach budzą emocje, ale pozwalają na postęp terapii
 11. Wyniki badań: Jesteśmy bardziej eko!
 12. Zwycięzcy drugiej edycji Quarry Life Award wyłonieni!
 13. W poszukiwaniu Natury 2000" - konkurs dla studentów
 14. Polscy studenci pracują nad nową metodą odzyskiwania metali ziem rzadkich
 15. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej powstaje w Chęcinach
 16. Centrum Studiów Polarnych ze statusem KNOW
 17. Polska ektoina ze skał kopalni Bogdanka
 18. Fosfor możemy pozyskiwać z odpadów
 19. Światowy Dzień Ziemi
 20. Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
 21. Laureaci Plebiscytu „Eko-Inspiracja 2013”
 22. Pomóż pszczołom – zdobądź 8000 zł dofinansowania na swój pomysł
 23. Klimatyczna apokalipsa. Czy jest już za późno?
 24. Każdego roku fale sztormowe zabierają około 34 ha terytorium Polski
 25. Tylko 44% całego zużytego sprzętu AGD zostaje ddanych jako elektroodpad
 26. Gospodarka dostanie wsparcie rodzimych laboratoriów
 27. Program stypendialny: Doktoraty dla Mazowsza
 28. I Ty możesz zostać polarnikiem!
 29. Każdy liść pochłania CO2
 30. Raport: Skala zakwaszenia oceanów rośnie 10 razy szybciej niż kiedykolwiek
 31. Tajemnice umysłu zwierząt
 32. Powstaje nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
 33. Nobel za odkrycie bozonu Higgsa. "Boska cząstka" doceniona po 50 latach
 34. Nobel za prace dotyczące transportu substancji wewnątrz komórek
 35. Nobel za badania pozwalające zrozumieć procesy w komórkach
 36. Biofilmy: zagrożenia i korzyści
 37. Gaz łupkowy - wiedza i opnia o nim wśród Polaków
 38. Zamień samochód na rower lub autobus
 39. Ekodzieciaki - kampania edukacyjna
 40. Greenwashing czyli małe zielone kłamstwa
 41. Internetowy Atlas Rozmieszczenia Ssaków
 42. Śląscy studenci medycyny wolą symulatory
 43. Wartość ukryta w odpadach plastikowych
 44. Czy szympans ma lepsza pamięć niż człowiek?
 45. Paleontologiczne "El-Dorado" w polskim kamieniołomie
 46. Naukowcy poszukują odpowiedzi dlaczego materia dominuje nad antymaterią
 47. Polscy polarnicy w służbie podboju kosmosu
 48. Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne
 49. REVITARE - rewitalizacja terenów zdegradowanych
 50. Ekologiczna Biblioteka Narodowa
 51. Energii z pioruna nie da się ujarzmić
 52. Regulowanie rozwoju roślin. Ważne odkrycie polskich naukowców
 53. Studenci z Krakowa prześwietlą Bartka
 54. Ekologiczny piknik dla dzieci i rodziców w warszawskim zoo
 55. Ekoedukacja w małopolskich szkołach
 56. Energetyka jądrowa na wyższych uczelniach
 57. Roztocza cennym tropem w sprawach kryminalnych
 58. Zielone szkoły w parkach narodowych zdały egzamin
 59. Krakowski smog nie jest OK!
 60. „POLACY Z WERWĄ” na rzecz ochrony środowiska
 61. Ekologiczne pranie: Proszek własnej produkcji
 62. Oceania wyrusza w rejs na Arktykę
 63. Dom marzeń czyli żyj aktywnie, buduj pasywnie
 64. Śląski biodetektor sprawdzi jakość wody
 65. 334,2 km na jednym litrze benzyny
 66. Czy promieniowanie jonizujące jest groźne dla zdrowia?
 67. EkoAkcja pod hasłem: Kto nie przyniesie - odpada
 68. Ekoedukacyjne fundusze ruszyły!
 69. Kampania Ekoszyk promuje zrównoważoną konsumpcję
 70. Bioinżynieria – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 71. Architekci bądźcie eko! Konkurs dla studentów
 72. „W 90 dni do EKO” czyli jak być zdrowym
 73. Ekologiczne zabawki: Od dziecka w zgodzie z naturą
 74. Polacy przekonują się do atomu
 75. Karp z ludzką twarzą
 76. Zrównoważony rozwój: wciąż obcy Polakom
 77. „Podmuch energii” w Cannes
 78. Ekojazda? To się opłaca!
 79. Stworzyli ekowizerunek karty i wygrali
 80. Kampania „Ekologia się opłaca” przekonuje do butelek zwrotnych
 81. Europa nie ma czasu na błędy
 82. Powstaje polska Dolina Energoinnowacji
 83. Menedżer pilnie poszukiwany
 84. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
 85. Słoneczna alchemia: fotokatalizatory oczyszczą wodę, pomogą odzyskać surowce
 86. Energia elektryczna ze spalin
 87. Polska może obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 53 procent